تصویر واگذاری  قطعات 500 الی 700 متر مربعی زمین با کاربری مسکونی با شرایط خاص

واگذاری قطعات 500 الی 700 متر مربعی زمین با کاربری مسکونی با شرایط خاص

.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.