تصویر فیلم / مصاحبه حمیدرضا مومنی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و رییس ستاد اجرایی خدمات سفر قشم در آخرین برنامه شب های قشم/پخش از شبکه شما و شبکه خلیج فارس

فیلم / مصاحبه حمیدرضا مومنی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و رییس ستاد اجرایی خدمات سفر قشم در آخرین برنامه شب های قشم/پخش از شبکه شما و شبکه خلیج فارس

.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.