تصویر فیلم/ یک دقیقه بامردم... / ویژه ستاداجرایی خدمات سفرقشم - 97/1/12

فیلم/ یک دقیقه بامردم... / ویژه ستاداجرایی خدمات سفرقشم - 97/1/12

.

یک دقیقه با مردم/علت نامگذاری سینما دریای قشم/شماره193

یک دقیقه با مردم/سپردن بچه به پدر و رفتن خانم برای خرید! مخصوصا لباس در قشم ارزان تر است شماره 194

یک دقیقه با مردم/هموطنان اصفهانی در بازار قدیم قشم لهجه شیرین اصفهانی و گفتن از خرید و اجناس قشم شماره 195

آجیل های شب عید در ساحل قشم! مسافر نوروزی قشم از استان فارس: از نظافت و امنیت خیلی راضی هستیم شماره 196

یک دقیقه بامردم/نمایی ازچاه های تلای جزیره قشم/شماره197

موزه ژئوپارک قشم مملو از گونه های جانوری شماره 198

یک دقیقه با مردم/از مرجانها و صدفهای اعماق دریا تا عقاب و پرندگان دریایی آسمان، همه در موزه ژئوپارک قشم شماره 199

یک دقیقه با مردم/به خاطر سردی تهران و شهرهای شمالی، برای تفریح و تنوع به قشم آمدیم شماره 200

یک دقیقه با مردم/مسافران نوروزی در راه برگشت به شهرشان: در قشم طبیعتی هست که جاهای دیگر وجود ندارد شماره 201

یک دقیقه بامردم/سفر نوروزی به قشم عالی بود شماره 202

یک دقیقه بامردم/از مردم قشم محبت دیدیم شماره 203

یک دقیقه با مردم/فضاسازی انسانهای ۵۰ هزار سال پیش بر اساس مطالعات دیرینه شناسی شماره 204

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.